• kinderfysiotherapie buiten

  • afbeelding logo ons lijf

  • Bootcamp training Fysiotherapie de Warande te Oosterhout

  • Fysiotherapie warande oosterhout teteringen

  • Fysiotherapie warande oosterhout teteringe

Privacy:

Binnen Fysiotherapie De Warande wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt binnen onze praktijk beschermd en bewaard, we handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB).

Bijlage 1      
Code Omschrijving Tarief Duur
1000 Individuele reguliere zitting € 38,50 30 minuten
1001 individuele reguliere zitting met toeslag voor behandeling aan huis € 62,50 45 minuten
1003 Toeslag reguliere zitting buiten werktijden € 19,25  
1004 Individuele reguliere zitting met toeslag voor behandeling op de werkplek € 62,50 45 minuten
1100 Individuele zitting kinderfysiotherapie € 51,00 30 minuten
1101 Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 78,50 45 minuten
1102 Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling € 78,50 45 minuten
1103 Instructie/ overleg ouders/ verzorgers van de patient bij kinderfysiotherapie € 17,00 per 10 minuten
1104 Toeslag kinderfysiotherapie buiten werktijden € 25,50  
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 33,00 per 15 minuten
1106 Screening, intake en onderzoek kinderfysiotherapie € 78.50 45 minuten
1107 Intake en onderzoek na verwijzing kinderfysiotherapie € 77,50 45 minuten
1316 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van twee personen € 38,50 60 minuten
1317 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van drie personen € 25,67 60 minuten
1318 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vier personen € 19,25 60 minuten
1319 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vijf personen € 15,40 60 minuten
1320 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van zes tot en met tien personen € 13,48 60 minuten
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,50 45 minuten
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek voor behandeling aan huis € 78,75 60 minuten
1403 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek buiten reguliere werktijd € 104,25 45 minuten
1600 Individuele zitting bekkentherapie € 51,00 30 minuten
1601 Individuele zitting bekkenfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 78,50 45 minuten
1602 Individuele zitting bekkenfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling € 78,50 45 minuten
1603 Screening, Intake en onderzoek bekkentherapie € 78,50 45 minuten
1604 Intake en onderzoek bekkentherapie na verwijzing € 77,50 45 minuten
1700 Lange zitting fysiotherapie € 57,75 45 minuten
1850 Screening fysiotherapie € 19,25 15 minuten
1851 Screening fysiotherapie voor behandeling aan huis € 33,75 45 minuten
1853 Toeslag screening fysiotherapie buiten reguliere werktijden € 9,62  
1860 Intake en onderzoek na screening € 39,50 30 minuten
1861 Intake en onderzoek na screening vor behandeling aan huis € 61,75 45 minuten
1863 Toeslag intake en onderzoek na screening buiten reguliere werktijden € 19,25  
1864 Screening, intake en onderzoek € 58,75 45 minuten
1865 Screening, intake en onderzoek met toeslag aan huis  € 73,25 60 minuten
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 58,75 45 minuten
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 73,25 60 minuten
1873 Toeslag intake en onderzoek na verwijzing buiten reguliere werktijden € 29,38  
1902 Verslaglegging fysiotherapie aan derden € 25,00 15 minuten
1920 Telefonische zitting fysiotherapie € 12,85 10 minuten
1921 Toeslag telefonsiche zitting buiten reguliere werktijden € 6,42  
1960 Niet nagekomen afspraken fysiotherapie € 42,50  

Vergoeding door de zorgverzekeraars:

Fysiotherapie wordt vergoed uit uw aanvullende ziektekosten verzekering. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering en afhankelijk van de gestelde diagnose.